laetor

laetor
laetor, 1, rejoice, be glad, A. 16:34; Ap. 12:12.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • Deponens — De|po|nens 〈n.; , nẹn|zi|en od. nẹn|tia [ tsja]; Gramm.〉 Verbum in passiver Form mit aktiver Bedeutung, z. B. lat. hortari „ermahnen“ [lat., „niederlegend“] * * * De|po|nens , das; , …nẹntia u. …nẹnzien [spätlat. deponens (verbum), zu lat.… …   Universal-Lexikon

 • DATISMUS — Datidis imitatio, dicitur de dictione pluribus verbis idem repetente et quidem ςολοικῶς, proverbio sump to a Datide quodam Persa, qui cum Satrapas esset in Graecia, Graeccque loqui affectaret, dicebat: ἥδομαι, καὶ τέρπομαι, καὶ χαίρομαι, dalector …   Hofmann J. Lexicon universale

 • GENITALES Dii — qui geniturae humanae praeesse olim crediti sunt, fuêre vel maiorum gentium, ad nativitatis providentiam electi, diversi a Genialibus, proprie Indigetes vel Tutelares, quibuscum consilium de rebus Achivis iniit Iuppiter: Γενέθλιοι Graecis, quibus …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PRIMITIAE frugum aliarumque rerum — eô fine Deo offerri consuevêre, ut in iis reliquae omnes sanctisicarentur. Sic Primitiae arborum offerri iussae sunt Levit. c. 19. v. 23. 24. quod hôc ordine fiebat: Tribus primis, a quo plantatae erant, annis, praeputiatae censebantur, adeoque… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • SIGNANDI ritus — apud Veteres varius fuit. Cerâ in obsignandis literis ac testamentis utebantur, nenipe tabellas chartasque linô obligantes, postea annulô χαρακτῆρα imprimebant cerae. Unde Chrysalus apud Plautum Bacchidibus Actu 4. Sc. 4. v. 64. ad literas… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • TUTELARES — vel proprie Indigetes, Dii erant Genitales maiorum gentium, ad nativitatis providentiam electi, diversi a Genialibus: quibuscum de rebus Achivis consiltum iniit Iuppiter. Γενέθλιοι Graecis, quibus placidis vel iratis, prour quisque natus, ita… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ԲԵՐԿՐԻՄ — (եցայ, եա՛ց կամ եա՛.) NBH 1 485 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. χαίρω, εὑφραίνομαι, εὑθυμέω gaudeo, laetor եւն. Բերկրիլ ըստ որում խրախ լինել ʼի տես եւ ʼի լուր բարեաց. ուրախ լինել. ուրախանալ. խնդալ. ցնծալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԱՐՃԱՆԱՄ — (ացայ, ցի՛ր.) NBH 1 0744 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c չ. τέρπομαι, κατατέρπομαι delector, oblctor Վայելել ախորժանօք յախորժելիս. զբօսնուլ ʼի հեշտալիս. հրճուիլ. խրախանալ. խայտալ. ախորժելով սիրտը բացուիլ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՆԴԱՄ — (ացի, դա՛.) NBH 1 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c չ. χαίρω, ἑπιχαίρω gaudeo, laetor, exulto τέρπομαι delector. Խինդ ունել. ուրախ լինել. ուրախանալ. բերկրիլ. զուարճանալ. ցնծալ. հրճուիլ. խնծղիլ. ռմկ. խնտալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՒՐԱԽԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0558 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c չ. εὑφραίνομαι laetor. որ եւ ՈՒՐԱԽ ԼԻՆԵԼ. Խնդալ. բերկրիլ. հրճուիլ. ցնծալ. խրախանալ. ... *Ուրախասցի (կամ ուրախ եղեւ) իսրայէլ յարարիչ իւր. Սղ. ՟Ճ՟Խ՟Թ. 2: *Ընդ հրաման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԽՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0718 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c չ. θαυμάζω, ἁποθαυμάζω miror, admiror. Սքանչանալ. հրաշանալ. հիանալ. պակնուլ. արմըննալ. ... *Ի ժամանակի փրկութեան զարթեաւ, եւ սխրացեալ՝ յոչինչ երկիւղէ. Սիր. ՟Խ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”